Svētā Agnese- Baznīcas jaunava un mocekle (III - IV gs.)

Moto viņas dzīvei:"Es būšu Kristus līgava!"

Autobiogrāfiski fakti:

*Dzimusi , augusi kristīgā ģimenē.

*Bijusi viena no daudzām moceklēm , kura nomocīta pirmajos kristietības gadsimtos.Dzīvoja Romā, aptuveni 3.un 4.gs.mijā, cēzara Diokleciāna laikā, kaut arī ir kaut kādas liecības, ka varētu būt arī 50 gadus vēlāk.Pēc tradīcijas viņa ir aizgājusi mūžībā aptuveni 12 vai 13 gadu vecumā, sargājot šķīstību, kuru uzupurējusi bija Jēzum Kristum. Tas varēja būt kaut kur 304.vai 305.gadā.
  * Leģendas vēsta, ka bijusi skaista bagāta romieša meita. Nepiekritusi piedāvājumam apprecēties ar pilsētas prefekta dēlu- Semproniju, sakot, ka veltījusi sevi Kristum. Sempronijs, atriebjoties par to, lika viņu sadedzināt uz ugunskura. Bet liesmas neskāra viņas augumu.Tad viņai tika nocirsta galva ar zobenu.

*Saskaņā ar leģendu svētā Agnese tikusi izģērbta kaila un stadionā nostādīta pūļa priekšā apsmieklam. Bet noticis brīnums – meitenes mati izauguši un viņu apseguši.
*Citā leģendā teikts, ka Agnesi gribējuši veltīt pagānu dievībām.Aizvesta uz svētnīcu Minervā, Romā, kur tai bija jāzaudē jaunavība. Viņa pretojusies, nepiekritusi, sakot, ka savu jaunavību veltījusi Jēzum.
Apglabāta Romas katakombās pie Via Nomentana. Jau IV gs.tapusi tur sv.Agneses - Santa Agnese fuori le Mura (sv. Agnese aiz Mūriem). Tad nāves vietā uzcelta vēl viena baznīca, kam nosaukums Santa Agnese in Agone na Piazza Navona. Agneses godināšanas kults bijis populārs jau IV gs.Par to liecina uzraksts , ko atraduši arheologi katakombās-plātnīte ar svētās attēlu un uzrakstu „Hagné sanctissima” (Vissvētā Agnese). Par viņu rakstījuši arī sv. Ambrozijs, sv.Hieronims un pāvests sv. Gregors I Lielais.

Savdabīgais: īpaša ar to, ka ir ļoti uzticīga-agri un kvēli vēlas savu dzīvi ziedot Dievam, neatkāpjas no sava nodoma-neviens nespēj viņu ietekmēt, pārliecināt par citu lēmumu.

Simboli, tradīcijas Baznīcas liturģijā:

*Agnes un agnus, Jērs un jēriņš
Mākslas darbos viņa gleznota biežāk ar jēru. Viens no iemesliem- nomocīta mīlestības dēļ uz Jēzu, bet pirmkristiešu mākslā Pestītāju attēlo Jēru. Otrs iemesls- svētās vārds. Latīniski - Agnes, izcelsme no grieķu,, hagné" (tīra, jaunava). Senajā Romā ar agnus - latīņu vārdu, kas nozīmē ,,jērs". Tā tieši jērs -Kristus simbols - kļuvis par sv.Agneses simbolisko zīmi. (Polijā viduslaikos- „jagnię”-jauna aitiņa.)

*katru gadu sv. Agneses piemiņas dienā viņas kapavietā pāvests  svētī divus baltus jērus, no kuru vilnas tiek gatavotas arhibīskapu pallijas-tās saņem no pāvesta visi jaunieceltie metropolīti.Rituāls ar jēru svētīšanu jau ir daudzu gadsimtu ilga tradīcija. Kas gan bija svētā Agnese, ka viņu tik daudzus gadsimtus atceras, ir izredzējuši?
*Pallija zīme Katru gadu 21.janvārī uz Romu atved 2 jaunus jērus(uz Vatikānu). Viens no tiem ir izrotāts ar sarkaniem ziediem-moceklības simbols, otrs-baltiem- viņas nevainības zīme. Pāvests svētī jērus Klementīna Aulā. Ceremonijā piedalās (vēl bez vairākiem Vatikāna darbiniekiem un 2 kanoniķiem no sv.Jāņa Laterāna bazilikas ) tāpat 2 trapistu tēvi no romiešu Tre Fontane abatijas. Trapisti piedalās, sagatavo šos jērus uz svētkiem. Pēc tam no jēru vilnas benediktīnietes no romiešu klostera Santa Cecilia in Trastevere auž palliju.

Tulkots-pēc priestera Toma Jakleviča( Tomasz Jaklewicz)sagatavotajiem materiāliem //http://kosciol.wiara.pl/doc/490414.Sw-Agnieszka-i-...

Materiālu sagatavojusi Lita Klepere, Rēzeknes Katoļu vsk.ticības mācības skolotāja

Izmantotie avoti:

http://katolis.lv/liturgija/baznicas-svetie-un-sve...

https://lv-lv.facebook.com/svetiekatraidienai/posts/234576949956406

http://www.catholic.lv/main.php?parent=168&m=1&d=21

catholic-media.org

http://saints.sqpn.com/saint-agnes-of-rome/

http://saints.sqpn.com/saint-agnes-of-rome-gallery...

http://kosciol.wiara.pl/doc/490414.Sw-Agnieszka-i-...

Rubenis A. Sieviete Senajā Romā .// http://blogi.lu.lv/harijs/2009/09/03/522/

http://kosciol.wiara.pl/doc/490414.Sw-Agnieszka-i-baranki/3

Comment Stream