Zvuk

pro slyšení zvuku musí existovat:
- zdroj zvuku
- prostředí, ve kterém se zvuk šíří
- přijímač zvuku

Zvuk se ze zdroje šíří všemi směry formou zhušťování a zřeďování molekul vzduchu. Tvoří tedy zvukové vlny

Hlas - 2 příčné blány hlasivky

Proudem vzduchu z plic se hlasivky rozkmitají a mluvíme

Zvuková vlna
- zhuštěný a zředěný proud vzduchu
- nese energii

Hluk - vzniká při nepravidelném chvění zdroje

Vliv hluku
- zdravý škodlivý
při krátkodobém poslechu hluku:
- zvýšení krevního tlaku
- zrychlení tepu
- ztráta hořčíku
- únava
při dlouhodobém poslechu hluku:
- poškození srdce- trvalé poškození sluchu
- chronická únava
jednotka: dB (decibel)

Tón - vzniká při pravidelném chvění

Méně než 16hz - infrazvuk

Ultrazvuk - přibližně 20KHz

Slyšitelný zvuk - 16hz do 20Khz

Comment Stream