Verdieping in mensen met een berperking

Regel- en wetgeving

Voor mensen met een beperking bestaan er diverse voorzieningen en hulpmiddelen. Met behulp hiervan kunnen zij zelfstandig blijven wonen en meedoen aan de samenleving. Ook zijn er verschillende financiële punten voor mensen met een beperking.

Ondersteuning en hulp voor mensen met een beperking in en om het huis

Er zijn veel hulpmiddelen voor behandeling, verzorging en revalidatie die in het basispakket zitten van uw zorgverzekering. Bijvoorbeeld een verstelbaar bed. Deze hulpmiddelen kan men via de zorgverzekeraar aanvragen.

Voor hulpmiddelen die niet uit het basispakket worden vergoed, kan men terecht bij de gemeente. De gemeente regel hulpmiddelen op basis van de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Voorbeelden van hulpmiddelen zijn:

 • - Hulp in de huishouding
 • - Vervoer in de regio
 • - Een boodschappendienst
 • - Een rolstoel

De gemeente ondersteunt vanuit de WMO ook sportclubs, wijkcentra en dorpshuizen. Zij organiseren activiteiten voor mensen met een beperking waaraan zij mee kunnen doen.

Vergoeding en voorziening extra kosten door beperking

Een beperking zorgt vaak voor extra kosten. Bijvoorbeeld wanneer uw woning een rolstoel geschikt moet worden gemaakt. Er zijn wel regelingen die voor deze extra kosten een vergoeding bieden. Voorbeelden zijn:

 • - Vervoerspas voor mensen die slecht ter been zijn.
  Voor taxivervoer buiten de regio is er de Valyspas.
 • - Vergoeding van verzorging chronisch zieken en gehandicapten.
  Mensen die hulp nodig hebben bij de uiterlijke verzorging, eten of wondverzorging kan gebruikmaken van een vergoeding via de algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ). Ook verblijf in een verpleeghuis of logeerhuis kan worden vergoed.
 • - Financiële steun aan ouders die thuis een zwaar gehandicapt kind verzorgen.
  De regeling tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende gehandicapten kinderen (TOG) is bedoeld om ouders extra financiële hulp te geven.

Regehulp.nl: 1 loket voor zorg en financiële ondersteuning bij een beperking

Iedereen die op zoek is naar zorg of ondersteuning kan terecht op Regelhulp.nl. Hier staat welke organisaties en voorzieningen voor gehandicapten in uw buurt aanwezig zijn. Bij Regelhulp kunt u:

 • - Gemakkelijk verschillende voorzieningen vinden
 • - Een korte omschrijving lezen van iedere regeling of voorziening
 • - Met 1 formulier meerder voorzieningen aanvragen bij verschillende organisaties
 • - Uitzoeken welke voorzieningen u kunt aanvragen
 • - Contact opnemen met uw gemeente om een gesprek of voorziening te regelen
 • - Verwijzingen vinden naar organisaties die u verder kunnen helpen

Woonbegeleiding voor mensen met een beperking

De gehandicaptenzorg in Nederland.

Nederland heeft een aantal wetten en regels als men kijkt naar woonbegeleiding voor mensen met een beperking. Eén van die wetten is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) maar wat houd die wet in: vanaf 1 januari 2015 worden de gemeente verantwoordelijk voor het organiseren van begeleiding voor mensen met een beperking die zelfstandig wonen. Deze verandering gaat gepaard met een bezuiniging van 25%. Deze bezuiniging raakt een deel van onze dienstverlening voor kinderen en volwassenen. Je moet dan denken aan logeren, vakantieopvang, kinderopvang, pedagogische ondersteuning, dagbesteding en werk, woonbegeleiding aan huis, MPH en LVG+.

De overheid wil deze wet invoeren omdat de zorgkosten jaarlijks enorm stijgen, zo is het budget voor gezondheidszorg tussen 2003 en 2013 verdubbeld. De overheid wil deze groet afremmen om de zorg betaalbaar te houden. Ook omdat de AWBZ, dit is de Algemene Wet Bijzondere Ziekte, oorspronkelijk bedoeld was voor onverzekerbare zorg voor mensen met ernstige problemen. In de afgelopen 20 jaar hebben steeds meer mensen een beroep gedaan op de AWBZ, ook wanneer ze lichtere hulpvragen hadden zoals huishoudelijke hulp, thuiszorg, medische hulpmiddelen, ambulante begeleiding. De overheid wil terug naar de oorspronkelijke functie van de AWBZ. Er wordt ook vaker beroep gedaan op dure specialistische zorg.

Dit willen ze gaan veranderen door de gemeenten verantwoordelijk te maken voor de zorg. Het doel is om mensen minder afhankelijk te maken van de overheid en zorg en hen meer in hun kracht te zetten waardoor ze zelf de regie houden op hun leven. Burgers kunnen in de toekomst minder individueel aanspraak maken op zorg, maar daar staat tegenover dat de gemeente de plicht heeft om algemene voorzieningen toegankelijk te maken voor mensen met een beperking zodat zij mee kunnen doen in de samenleving. Maar niet alle diensten worden vergoed door de AWBZ.

Wat doe je als woonbegeleider?

Als woonbegeleider in de gehandicaptenzorg observeer, verzorg, begeleid en stimuleer je mensen met beperkingen die in een instelling of gezinsvervangend tehuis wonen, bij hun dagelijkse bezigheden. Dit kunnen mensen zijn met lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperkingen. Je moet ze zo zelfstandig mogelijke laten leven, dat is een doel dat je bij de begeleiding nastreeft.
Een prettige sfeeer is heel belangrijk in het huis, dit is tenslotte voor de bewoners hun thuis. Je laat ze zo zelfstandig mogelijk dingen doen, bijvoorbeeld hun vrije tijd in vullen, boodschappen doen, reizen en met relaties omgaan. Ook organiseer je activiteiten, in groepsverband of individueel. Je kunt ook praktische hulp bieden door te ondersteunen bij het pruimen van de kamer of door iemand met verstandelijke beperkingen te leren zelfstandig boodschappen te doen.

Dit is een filmpje over een woongroep met mensen met een beperking.

Comment Stream

3 years ago
0

Ziet er goed uit Geke! Informatie is duidelijk en het is leuk dat je het opvrolijkt met plaatjes en filmpje.