Jihočeský kraj

Poloha

Chakteristika

Rozlohou 10 057 km2 představuje kraj 12,8% z celé České republiky. Z tohoto území zaujímají více než třetinu lesy, 4% pokrývají vodní plochy. Nejvyšším bodem na Území Jihočeského kraje je šumavský vrchol Plechý (1 378 m), naopak nejnižším místem (330 m), Hladina Orlické přehrady v okrese Písek.

Fyzická geografie(příroda)

Krajina Jihočeského kraje je známa řadou rybníku . Okolo se vypínají kopce: Středočeská pahorkatina , Českomoravská vrchovina , na hranicích s Rakouskem Novohradské hory na jihozápadní hranici druhé nejvyšším pohoří v Čechách, Šumava . Průměrná nadmořská výška je 400-600 m.

Humární geografie (člověk)

Jihočeský kraj má nejnižší hustotu zalidnění ze všech krajů České republiky. Koncem roku 2012 v kraji žilo přes 636,6 tisíc obyvatel, tedy 63 obyvatel na km². Nejlidnatějším okresem je okres České Budějovice , kde žije téměř 30% obyvatel kraje, což je dáno především soustředěním dělat samotného města České Budějovice , v němž bydlí 93,5 tis. osob. Naopak nejméně lidnatým je okres Prachatice (51 534).

Doprava

Dopravní infrastruktura patří dlouhodobě mezi slabé stránky Jihočeského kraje . Kvalitních silnic a dálnic i efektivní železniční dopravy je zde málo a při dopravních nehodách umírá hodně lidi . Krajem prochází důležité mezinárodní silnice severojižní železniční koridor z Prahy udělat rakouská; důležitá železnice vede také z Českých Budějovic do Plzně . V poslední době se pomalu začala nahrazovat přetížená silnice I / 3 z Prahy udělat Českých Budějovic dále dělat rakouského Lince dálnicí D3 .

Centra + krajské město

Hlavní město Jihočeského kraje jsou České Budějovice .

Průmysl

Továrna Jitexu v Písku .

Po roce 1948 se v Jihočeském kraji začalo s budováním podniku, zaměřených především na strojírenský průmysl. Budování průmyslu navazovalo i na místní tradice, se na především v rozvoji dřevozpracujícího ( Jitona Soběslav , Jihočeské dřevařské závody), textilního, potravinářského průmyslu  . Novým energetickým centrem je Jaderná elektrárna Temelín .

Zajímavosti

Zámek Hluboká ve městě Hluboká nad Vltavou .

Comment Stream