Zespół Szkół nr.6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach

O naszej szkole

Korzenie naszej szkoły sięgają dwudziestolecia międzywojennego.

17 listopada 1926 roku na podstawie decyzji Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego powstała Państwowa Szkoła Rzemieślniczo – Przemysłowa w Suwałkach. Ulokowano ją w istniejącym już budynku u zbiegu ulic Kościuszki i 3-go Maja. Pierwszym dyrektorem szkoły został J. Skawiński.

Po wybuchu II wojny światowej szkoła przestała funkcjonować. W kwietniu 1940 r. dyrektor i kierownik warsztatów zostali aresztowani przez gestapo i wywiezieni do obozu koncentracyjnego, gdzie zostali zamordowani. Całkowite rozwiązanie szkoły nastąpiło w kwietniu 1941 r.

Realne czynności tworzenia nowej szkoły rozpoczęły się w lipcu 1947 r. Kuratorium Okręgu Szkolnego Białostockiego poleciło Marianowi Waraksie zorganizowanie Państwowego Gimnazjum Mechanicznego w Suwałkach. Podstawą prawną utworzenia szkoły była decyzja Ministerstwa Oświaty opublikowana w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Oświaty Nr 5 poz. 137.

Na początku roku szkolnego 1948/1949 szkoła otrzymała nazwę - Liceum Mechaniczne. Uczęszczało do niej 135 uczniów, uczących się w dwóch klasach drugich i trzech pierwszych.

Kwiecień 1949 r. przyniósł zmianę dyrektora. Marian Waraksa został odwołany przez Kuratorium Okręgu Szkolnego Białostockiego. Dyrektorem mianowano Józefa Rylskiego.

W roku szkolnym 1951/1952 Technikum Mechaniczne otrzymało zdewastowane budynki przy ulicy Kościuszki. Zakładem opiekuńczym placówki był Związek Zawodowy Kolejarzy, który udostępnił uczniom łaźnię kolejową. Szkołę podporządkowano Ministerstwu Przemysłu Drobnego i Rzemiosła.

Rok szkolny 1954/1955 przyniósł zmianę opiekuna szkoły. Został nim Centralny Związek Spółdzielczości Pracy, co przyniosło, poprawę bazy materialnej.

W roku szkolnym 1955/1956 do Technikum Mechanicznego uczęszczało 243 uczniów w 8 klasach, podzielonych na specjalności: remont obrabiarek i obróbka metali skrawaniem. Warsztaty szkolne obejmowały następujące działy: mechaniczny, skrawanie ręczne – ślusarnia, obróbka cieplna, spawalnictwo elektryczne i acetylenowe, montaż i remont obrabiarek.

W roku szkolnym 1967/1968 nastąpiły zmiany organizacyjne: utworzono 2-letnią zasadniczą szkołę zawodową o specjalności – zbrojarz betoniarz, reaktywowano technikum dla pracujących po 3-letniej ZSZ, zlikwidowano ZSZ o specjalizacji – ślusarz usługowy.

W roku szkolnym 1973/1974 odszedł na emeryturę dyrektor
J. Rylski, nowym dyrektorem został Kazimierz Jabłoński.

W roku szkolnym 1975/1976 decyzją władz Centralnego Związku Spółdzielczości Pracy w Warszawie Zasadnicza Szkoła Odzieżowa CZSP w Suwałkach została połączona z ZSZ CZSP – ZSZ. Nasza szkoła zyskała nowe kierunki nauczania: technikum 5 – letnie: obróbka skrawaniem, budowa maszyn, precyzyjne, 3 – letnie naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych, technikum 3 – letnie wieczorowe obróbka skrawaniem, naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych i ZSZ mechanik samochodowy, elektrotechnik i monter aparatury radiowo – telewizyjnej, krawiec odzieży lekkiej, krawiec odzieży ciężkiej, obuwnik.

W roku szkolnym 1981/1982 dyrektor szkoły K. Jabłoński został wojewodą suwalskim, nowym dyrektorem ZSZ CZSP został Ryszard Butkiewicz.

W roku 1983 rozpoczęły się przygotowania do budowy nowego budynku szkoły. 3 października 1984 roku – wmurowano akt erekcyjny w fundament nowego budynku. W 1986 roku szkoła przeniosła się do nowego budynku przy ulicy Sikorskiego 21.

13 października 1987 r. nastąpiło uroczyste nadanie szkole imienia Karola Brzostowskiego - reformatora społecznego, właściciela ziemskiego, twórcy Rzeczpospolitej Sztabińskiej.

W 1991 roku dyrektorem został Zdzisław Siemaszko, a w latach 1992-1997 dyrektorem był Ryszard Mróz.

W pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych ZSZ kształcił techników mechaników o specjalności naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych i budowa maszyn, techników odzieżowych o specjalności konfekcjonowanie dzianin, i stolarzy o specjalizacji meblarstwo. Liceum zawodowe kształciło krawców konfekcyjno-usługowych. W klasach zasadniczej szkoły zawodowej uczyli się elektromechanicy, mechanicy pojazdów samochodowych, stolarze i krawcy. W drugiej dekadzie lat dziewięćdziesiątych wprowadzone zostały klasy technikum samochodowego i ochrony środowiska.

W latach 1997-2007 dyrektorem szkoły był Zenon Gościewski. Od roku 2007 do 2012 dyrektorem była Elżbieta Boniszewska - Janczuk. Obecnie funkcję dyrektora pełni Joanna Woronko.

Dziś oferujemy absolwentom gimnazjum następujące kierunki kształcenia:

O naszym patronie

Karol Brzostowski "Zrobiłem co mogłem, niech kto może zrobi więcej"


Karol Brzostowski urodził się 11 lutego 1796 r. w majątku Chreptowiczów – Michaliszki na Wileńszczyźnie. Odebrał staranne wychowanie i wykształcenie w kraju i we Francji. Opanował doskonale język francuski, niemiecki i łaciński. Posiadał niepospolity talent w zakresie nauk ścisłych, szczególnie mechaniki i fizyki. Jako pierwszy w Królestwie Polskim założył telegraf elektryczny. Był twórcą wielu projektów wynalazczych np. młocarni przenośnej, dojarki do mleka, sieczkarni do zielonek oraz użytecznych przedmiotów wykonywanych w hucie sztabińskiej. Na terenie Podlasia zasłynął jako pionier szkolnictwa zawodowego, doskonały inżynier, konstruktor, ekonomista, nauczyciel i wychowawca oraz sprawiedliwy pracodawca.

Więcej o naszym patronie na Wikipedii

Oglądnij film promocyjny

Co jeszcze?

  • Nasza szkoła posiada dziennik elektroniczny. Jesteśmy jedyna szkołą w Suwałkach która posiada owy dziennik. Do dziennika mają dostęp nie tylko nauczyciele jak jest Ci znane dotąd używanie dziennika, e-dziennik mogą używać rodzice i uczniowie gdy tylko chcą i kontrolować swoje oceny czy obcecności w szkole.
  • Mamy "Krecia Norkę". Zapytasz się "co to?", zwana potocznie "Krecia" to mini restauracja w szkole. Pełni funkcję stołówki i można w niej zjeść co się chce w ramach obiadu, nawet kupisz tam kanapki.
  • Nasz sklepik szkolny jest przyjazny. Posiada on wygląd sklepu i jeszcze stolik z krzesełkami gdzie możesz usiąść, zjeść tosty, zapiekanki, typowe jedzenie ze sklepików szkolnych i pogadać z bardzo sympatyczną panią sklepikarką. A jak nie zdążysz do sklepika późną porą zawsze na korytarzu czekają automaty z jedzeniem i piciem oraz z kawą i herbatą.
  • Szkoła wciąż przechodzi remonty i ciągle zaskakuje czymś nowym.
  • Bierzemy udziały w wielu konkursach i projektach, które często kończą się zwycięstwami i wysoko zajętymi miejscami.
  • Bierzemy również udział w wielu wycieczkach edukacyjnych w mieście, kraju czy nawet za granicą.
  • Uwielbiamy przeróżne święta! Od podstawowych jak Boże Narodzenie, po dni takie jak święta języków obcych, do Halloween. Najwięcej się dzieje w Mikołajki, wtedy organizujemy "Złoty Mecz" w którym działamy charytatywnie!
  • Funkcjonuje u nas GAM - Grupa Aktywnej Młodzieży, która urozmaica klimat w szkole przebierankami, dniami wolnymi od pytań i kartkówek czy konkursami na przerwach.
  • Dla wygody uczniów na naszej stronie e.zs6.pl mogą oni znaleźć swój plan lekcji i w dodatku jeszcze plan zastępstw.
  • A co najlepsze, nasza szkoła ma o tydzień wcześniej wakacje :)

Pracownicy szkoły to zawodowcy z prawdziwego zdarzenia w swoim fachu: nauczyciele,  woźne, bibliotekarze i inni. Z niektórymi można przegadać pół lekcji czy posłuchać muzyki pod koniec lekcji

Masz jeszcze jakieś pytania?

Odwiedź naszą stronę internetową lub skontaktuj się w inny sposób

Zespół Szkół nr 6
im. Karola Brzostowskiego
w Suwałkach ul. Sikorskiego 21
16 - 400 Suwałki sekretariat@zs6.suwalki.eu

telefony:
87 565 85 70
508 215 382
87 565 85 60

Fax 87 5658561

Nie możesz trafić?

Mapa wskazuje gdzie dokładnie znajduje się nasza szkoła.

Comment Stream