Mata Hari in Leeuwarden

Het huis aan de Grote Kerkstraat 212 werd van 1883 tot 1889 door de familie Zelle bewoond nadat vader Zelle veel geld had verdiend met speculaties.

In het Fries Museum is een zaal gewijd aan Griet Zelle / Mata Hari.

Comment Stream