המצאות ותגליות במהלך המהפכה התעשייתית

במהלך המאות ה - 18 - 19, הומצאו רבים מן המכשירים המוכרים לנו היום  

המצאת הנורה החשמלית

?מי היו הממציאים שחיו ועבדו בתקופת המהפכה התעשייתית
?מה המציאו
?כיצד שינו המצאותיהם את חייהם של בני התקופה
?במה שכללו בני הדורות הבאים את המצאותיהם

בחרו ממציא אחד, אשר פעל באחד התחומים הבאים
רפואה, תחבורה, תקשורת
הציגו את המצאתו וכיצד התפתחה במהלך השנים

את משימתכם תעלו למצגת השיתופית

Comment Stream