Vesmír

Vesmír je sám o sebe kedinečný. Stretávame sa s ním už ako deti .Chceme byť kozmonauti čo vycestujú do vesmíru alebo neskôr len chceme skúmať planéty.Počas školy sa učíme a snívame o vesmírnom živote ,no neskôr sa o vesmíre len dopočujeme cez televíziu alebo od priateľov ale ja viem že vesmír pozná každý niektorý ludia osobne iny nie.

... náš milovaný vesmír ...

Informácia

Vesmír je všetko čo existuje všetok priestor a čas aj hmota a energia v ňom. Nevie sa, aký je vesmír rozsiahly, pretože stále sa formuje, rozpína a niektoré veľmi vzdialené oblasti navždy ostanú mimo zraku astronómov. Všetka viditeľná hmota je vytvorená zo subatomárnych častíc a všetky interakcie medzi týmito základnými súčasťami riadia rovnaké základné sily.

Zoznam planét

1.Merkúr                                             7.Urán

2.Venuša                                             6.Saturn

3.Zem                                                   7.Urán

4.Mars                                                8.Neptún

Ako sa planéty od seba líšia

Okrem vyššie uvedeného tradičného náhľadu na planéty sa v posledných rokoch presadzuje nové triedenie telies slnečnej sústavy. Podľa neho je v slnečnej sústave iba osem naozajstných planét. Pluto už nezaraďujeme medzi regulérne planéty, ale spolu so stovkami ďalších malých telies tvorí rodinu transneptúnskych telies, ktoré obiehajú okolo Slnka za dráhou poslednej planéty Neptún, podobne ako planétky v pásme asteroidov medzi Marsom a Jupiterom.

Planéty slnečnej sústavy sa delia do dvoch skupín. Do prvej štvorčlennej skupiny patrí naša Zem a telesá, ktoré majú hmotnosť, chemické zloženie a zrejme aj vnútornú stavbu približne podobnú. Všetky tieto telesá sa dajú označiť ako malé alebo terestrické planéty, teda zemského typu. Patrí sem:

V medzere medzi Marsom a Jupiterom obieha okolo Slnka veľké množstvo malých planétok s typickým rozmerom niekoľko kilometrov. Najväčšia planétka (1) Ceres má priemer približne 1 000 km. Túto oblasť nazývame Pásmo planétok.

Pásmo planétok

Ak ste si mysleli ,že existuje čierna diera ste na omyle !!!

Čierne diery vo vesmíre nejestvujú, ukázala matematika.

Rovnice naznačujú, že extrémny koniec masívnych hviezd vo vesmíre vôbec nemusí existovať.
Čítajte viac: http://tech.sme.sk/c/7406194/cierne-diery-vo-vesmire-nejestvuju-ukazala-matematika.html#ixzz3Eyty9JMr

Spaceman (vesmírny muž)

Comment Stream