The King Hordus

מוצאו היה ממשפחת גרים-אדומים, פקידיהם של המלכים היהודים ממשפחת החשמונאים, ואילו לפי חינוכו היה חסר כל זיקה ממשית לעם ישראל ולדתו. ניחן במרץ ובכישרון פיקודי ומנהלי רב, והשתדל בכל יכולתו למלא את התפקידים המוטלים על המלך לפי מושגיהם של המשכילים היוונים והרומאים של אותה תקופה, אלא שכושרו המנהלי נפגם בצורה קשה על-ידי חשדנותו החולנית, שגברה עם הגיל, והגבירה את אכזריותו (בין הרבים שהוציא להורג היו גם אשתו מרים החשמונאית ושלושה מבניו). בימי שילטונו קטנה השפעתם של הכוהנים כמנהיגי הדת הלאומית ואת מקומם החלו למלא חכמים. גרם לכך ביטול הנוהג שהכוהנים הגדולים מתמנים למשך כל חייהם ומורישים את משרתם לצאצאיהם. הורדוס מינה כוהנים גדולים ממשפחות כוהנים שונות ולתקופות קצרות. כמו כן צימצם את סמכויותיו של בית הדין העליון (סנהדרין), שהיה כפוף להם, ומנע אותו מלהתערב בענייני המדינה ולדון דיני נפשות. כנגד זה הניח לחכמי הפרושים, הילל ושמאי, לטפח ברבים את הוראת ההלכה, והם נעשו לגורם הראשי בסנהדרין.

היה מלך יהודה משנת 37 לפנה"ס עד מותו ומייסד שושלת בית הורדוס. הוא מכונה גם "הורדוס הגדול", כדי להבדילו מבניו שנקראו על שמו.

הביוגרפיה של הורדוס מבוססת בעיקר על כתביו של יוסף בן מתתיהו (יוספוס פלביוס). ידוע על קיומו של חיבור שלא שרד מאת פטולומיאוס בשם "ההיסטוריה של המלך הורדוס"‏[2].

שלטונו של הורדוס ביהודה היה מעין תקופת ביניים, בין שלטון מלכי בית חשמונאי לבין שלטון נציבי רומא, בה נשלטה יהודה בידי רומא באופן עקיף על ידי הורדוס כמלך וסאל מטעמה של רומא, וכעושה דברה. מעמד זה העניק לו ולממלכתו, יהודה, אוטונומיה רבה, אבל גם מחויבות למלא אחר הוראות השלטון הרומאי. בימיו הפכה יהודה לחלק אינטגרלי, גם אם אוטונומי, של האימפריה הרומית.

יהודי הארץ אילצו את השלטון הרומי לחפש פתרון של פשרה בדמותו של שליט שיהיה מקובל עליהם - ועל היהודים. הפשרה נמצאה בדמותו של הורדוס, שהיה יהודי מבחינת שייכותו הלאומית, אך מקורב לרומאים ונאמן עליהם. שלטונות רומי ציפו מהורדוס לנהל מדיניות מאוזנת, לנווט בין המחנות ולהביא לרגיעה וליציבות ברחבי ארץ ישראל.

הורדוס מלך יהודה היה בנאי יוצא דופן תקופת כהונתו היתה המפוארת ביותר הורדוס פיאר את בית המקדש השני ובנה את ההרודיון בקיסריה וגם את המבצר המפורסם מצדה בסרטון זה תראו סיור והסבר על  כל מקום ומקום מתקופתו המרשימה

להורדוס היו בימי חייו נשים רבות, ובשנותיו המאוחרות היה נשוי בו זמנית לתשע נשים! הוא הוליד ילדים רבים, שחלקם מתו ושלושה מהם הוצאו להורג בפקודתו. אשתו בה"א הידיעה הייתה אשתו השנייה, מרים החשמונאית, שהנישואים אתה נועדו לאחד את בית חשמונאי ובית אנטיפס. מרים החשמונאית ילדה לו שלושה בנים - אלכסנדר, אריסטובולוס ועוד בן שמת בילדותו. כל עוד חיה מרים, לא התחתן הורדוס עם נשים אחרות; אך כשהואשמה בבגידה לא היסס להוציא להורג אותה ואת אמה, אלכנסדרה - אם כי אחר כך התחרט על מעשהו זה. שני בני מרים החשמונאית זכו לאהדה רבה בקרב היהודים, ובתחילה אף זכו ליחס מועדף של הורדוס עצמו. ואולם במהלך השנים ועקב המתחים בין בני הורדוס, סר חינם, והם הוצאו להורג בפקודת אביהם. רציחתם הביאה להרעה ביחסים בין הורדוס לציבור היהודי בארץ.

המלך הורדוס בנה את בית המקדש מפני שראש הכחמים שמעון בן שטח אמר לו בראת חושך ועכשיו תברא אור,הורדוס בנה פסל בדמות אדם בכניסה לבית הקדש אפילו שזה היה אסור ,הם שבחו אותו בשל אותו מעשה עקב בניית בית המקדש

לפי געתי הורדוס היה משהו באמצע בגלל שהוא עשה המון דברים טובים אבל הוא עשה גם דברים רעים באותו האופן !

Comment Stream