MENTIMETER

Wat is het

Mentimeter is een gratis online programma waarmee je open- en gesloten vragen kunt stellen die de studenten kunnen beantwoorden met behulp van hun smartphone. De smartphone wordt eigenlijk een soort stemkastje.

Bij de open vraag werkt het op dezelfde manier. Hier kan de student een antwoord van maximaal 140 tekens invoeren. Alle antwoorden worden op het scherm getoond.

Wat kan ik er mee

 • de beginsituatie van een klas bepalen;
 • een presentatie interactief maken;
 • (anoniem) meningen peilen;
 • jouw les evalueren (wat heb je gemist? waar zou je meer van willen weten?);
 • presentatie van klasgenoten beoordelen;
 • klas bij de les betrekken (als de aandacht verslapt) door een vraag te stellen;

Wat heb ik nodig

Docent

Student

 • device met internetverbinding (laptop, smartphone, tablet);
 • site om een vraag te beantwoorden www.govote.at

Hoe werkt het

 1. De docent voert een vraag in en geeft een aantal antwoordmogelijkheden.
 2. De student gaat naar de site: www.govote.at, voert een code in en beantwoordt de vraag.
 3. De resultaten worden direct getoond in een staafdiagram.

Meer Maandag screencasts van Jorick Scheerens kun je hier vinden.

Even testen

Live resultaten

Tips of ideeën . . . . ?

Hoe gebruik jij Mentimeter in jouq lessen? Goede tips, leuke ideeën, ze zijn uiteraard van harte welkom.