Práce, Výkon, Energie

Dominik Bárta

Moje jmeno je Dominik a řeknu ti co je to práce, výkon a energie

Práce: Práci rozlišujeme na manuální a mechanickou co je to manuální: práce manuální znamená že využívám sílu svých svalů a práce mechanická: je práce kde za působení síly F posunu těleso po dráze S. Vzorec pro mechanickou práci je W=F x s

jednotka mechanické práce je JOULE značí se J

Výkon: výkoj je práce s jednotkou času vzorec pro výpočet výkonu je P=w:t P: výkon w: práce t: doba po kterou jsme práci konali.

jednotka výkonu je: W = watt

Energie: energii rozlišujeme na Tíhovou potenciální energii (polohová energie)

vzorec pro její vypočet : Ep=m x h x g

Jednotka energie : Joule = J

a na Kinetickou energii (pohybovou energii).                     

Comment Stream