SEJARAH MIKROFON

SIAPAKAH YANG MENCIPTA 'MIKROFON'?

Pada tahun 1877–1878, Edison mencipta dan memajukan mikrofon karbon yang digunakan dalam semua telefon di samping penerima Bell sehingga 1980-an. Setelah melalui litigasi paten yang berlarutan, pada tahun 1892 mahkamah persekutuan memutuskan bahawa Edison, bukan Emile Berliner, merupakan pencipta mikrofon karbon yang sah. Mikrofon karbon tersebut juga digunakan dalam penyiaran radio dan siar raya pada 1920-an.

JENIS-JENIS MIKROFON

Bagaimana mikforon digunakan

Mikrofon digunakan pada beberapa alat seperti telepon, alat perekam, alat bantu dengar, pengudaraan radio serta televisi, dan sebagainya.

Bagaimana mikfrofon dihasilkan