ראמי איעש رامي عياش

תעודת זהות

שם : رامي عياش רמי אייעש

תאריך לידה : 18\8\1980

ארץ לידה : لبنان לבנון

מוצא : درزي דרוזי

שירים : 1. مجنون מג'נון

2. سوا סאווה

3. اشتقتلك שטאלק

Comment Stream