Fyzika

práce, výkon a energie

Práce

Pro počítání práce je potřeba síla a pohyb.

- značka je W(work)

- jednotka je Joule (J)

- vzorec pro výpočet práce je W=F . s

Výkon

Pro vypočítání výkonu potřebujeme znát práci a čas (jak dlouho jsme práci vykonávali).

- značka je P(power)

- jednotka je watt(W)

- vzorec pro výpočet je P=W : t

Energie

Pro vypočítání energie je zapotřebí znát hmotnost, výšku a gravitační konstantu.

- značka je E

- jednotka je Joule(J)

- vzorec pro výpočet energie je E= m . h . g

Otázka nakonec: Proč nelze vyrobit  perpetum mobile(stroj, který neztrácí žádnou energii)?

Comment Stream