Rodinné oslavy a rituály

Narodenie dieťaťa

Jedným z najdôležitejších rodinných sviatkov muslimov je príchod nového človeka na túto planétu. U Egypťanov sa sviatok narodenia sa volá "subúu". Náboženská tradícia  hovorí, že sedem dní po narodení dieťaťa treba zabiť barana. Ak sa narodí chlapec, tak dvoch, ak dievča, postačí jeden. Ak rodina nemá dostatok financií, potom aj v prípade chlapca stačí zabiť jedného. Iná možnosť je zabiť dve kozy, resp. jednu, ale minimálne aspoň kura. Povinnosťou muslima je podeliť sa o toto mäso s ostatnými, hlavne chudobnými. Na siedmi deň sa dá dieťaťu aj meno.

Tradičnou súčasťou tohto sviatku je súbor rituálov sústredných okolo čísla sedem. Vykonávajú sa na siedmy deň po narodení. V predvečer siedmeho dňa naplnia misu vodou, hodia do nej fazule, mince a matkin zlatý šperk. Tým sa má dosiahnuť, aby dieťa malo šťastie a dostatok peňazí. Ďalej je treba mať pripravenú dlhú sviečku, ktorá sa vloží v prípade dievčaťa do džbánu a v prípade chlapca do keramickej nádoby s menom "ulla". Sviečka musí byť zažatá celú noc. Ráno sa fazule z misky vyberú a ženy vždy zo siedmych fazuliek spravia náramok pre každé dieťa, ktoré sa zúčastní hlavného ceremoniálu. Voda sa vyleje a vyberie sa zlato a  mince. Sviečka musí stále horieť. Poobede, ale v každom prípade pred modlitbou západu slnka navštívi sviatkujúcu rodinu ostatná široká rodina aj s deťmi. Všetci sa najedia podľa tradície a potom sa začne rituál. Dieťa umiestnia do kolísky. Matka potrasie kolískou a položí dieťa na zem. Medzitým iná žena z rodiny buchne na panvicu s rúčkou a vyzve dieťa na poslúchanie. Potom matka vloží dieťa späť do kolísky a celý rituál sa zopakuje ešte šesťkrát. Keď matka položí dieťa siedmy krát do kolísky, opäť sedemkrát prejde popri ňom hore-dole. Po každý raz niekto iný povie náboženskú formulku bismilláh arrahmán ar-rahím, čo znamená "v mene Boha milostivého, milosrdného". Potom matka vezme dieťa a prechádza sa okolo stala a za ňou kráča kŕdeľ detí z rodiny. Každé nesie v ruke sviečku a všetci spievajú pieseň, ktorá sa spieva len pri tejto príležitosti. Iná žena z rodiny hádže medzi  deti fazuľu, aby ich tým ochránila pred urieknutím. Týmto sa ceremónia končí a nastáva čas na rozdanie sladkostí. Každé dieťa dostane darček ako pamiatku na tento deň. Keď všetci odídu, podlaha je plná rozhodených fazúľ. Tie sa môžu pozametať až na ďalší deň.

V Bahrajne sa stále zvyky zachovávajú ako pred stáročiami. Stále sa zachováva, že budúca matka pred pôrodom odchádza do rodičovského domu. Tam pre ňu pripravujú výluhy z liečivých rastlín a výživné jedlá. Po pôrode žena vypije pohár vody a zje tri datle. Pupočnú šnúru chlapca pochovali pri najbližšej mešite a ak sa narodilo dievča tak do hlinenej podlahy kuchyne. Na počesť novorodenca zabijú kohúta. Pretrvávajúcim rituálom je potrieť celé jeho telo zmesou soli a byliniek. Meno sa dieťaťu dáva už druhý deň po narodení. Ak je to chlapec tak po dedovi ak dievča po babke- v oboch prípadoch po meči.  Prvýkrát sa dieťa kúpe až siedmy deň a pri tom sa zabil baran alebo koza. Matka s dieťaťom sa  do svojho domu vracajú až po 40 dňoch.

Až do štyroch mesiacov býva dieťa zavinuté do bavlnenej prikrývky tak tesno, že sa nemôže hýbať. Odôvodňujú to tým, že mu spevnejú svaly. Keď sa dieťaťu prvýkrát ostrihajú vlasy, vyvažujú ich drobnými mincami, ktoré dajú deťom z rodiny a od susedov  keď sa zjavil prvý zub, hádžu sladkosti a mince ponad jeho hlavu.  

Comment Stream