חשמל ללא אנרגיה

 למרות ניסויים רבים וכושלים במהלך ההיסטוריה, אני חושב שמצאתי דרך לייצר חשמל (אנרגיה) באופן תמידי בעזרת הכוח האלקטרו מגנטי בלבד.

לחצו על הקישור להדמיה. (שימו לב! בקישור יופיע מלבן בצד ועליו כתוב "הבט פנימה" לפי זכויות היוצרים אסור לכם ללחוץ על זה או להעתיק את רעיונותי או לחטט בדברים שיש לי שם). צפו בקישור

למרות שהמכונה נראית מבטיחה, הייתה מחשבה שהאנרגיה במגנטים תיגמר. גם לכך מצאתי פיתרון. ניתן לחבר מוט ברזל למגנט העולה ויורד ולחבר מוט ברזל למגנט שלמעלה

Comment Stream