Fyzika

Blog o tom co jsme se v tomto zajímavém předmětu učili

Co vše jsme se učili:

1. Látky a jejich vlastnosti- látky mohou být kapalné, pevné, nebo plynné.

Teď něco o kapalných látkách.

- mají proměnný tvar a stálý objem

- jsou tekuté (dají se přelévat) a snadno dělitelné (kapky)

- tvar zaujímají podle nádoby

- jsou nestlačitelné ( objem se nemění)

- v klidu je hladina v nádobě vždy vodorovná

Teď zas něco málo ompevných látkách.

- mají stálý tvar i objem

- mohou mít různé vlastnosti: křehké, tvrdé, pružné, tvárné,...

A dále něco o plynných látkách.

- mají proměnný tvar i objem

- snadno mění tvar i objem

- jsou rozpínavé a stlačitelné (rovnoměrně vyplní celý prostor)

- jsou tekuté

2. Tělesa

Fyzikální těleso je jakýkoli hmotný předmět (věc), který je objektem zkoumání fyziky. Ve fyzice označuje těleso určitou částprostoru, která je nějakým způsobem ohraničena, a která obsahuje látku. Podle skupenství látky se rozlišují pevná tělesa,kapalná tělesa a plynná tělesa. Těleso má na rozdíl od látky tvar, rozměry a velikost. Některá tělesa mají jednoduchý tvar (např. koule, válec, krychle) a některá složitější tvar (auto, kladívko, atd.)

Sice jsme se možná ve fyzice učili ještě o dalších věcech, ale já tím to zakončuji svůj blog o fyzice. =)

Mám na vás ještě jednu otázku:  

Mě fyzika baví, tak se ptám jestli baví i vás?