Elektromotor, Transformátor, Rozvodná el. síť, Střídavý proud a Měření stř. proudu a napětí

Elektromotor

- měn el. energii na mechanickou

- hlavní části jsoustator, rotor a komutátor

- používá se třeba ve vysavačích, tramvajích a autech na dálkové ovládání

Transformátor

- skláda se ze tří hlavních částí - vinutí, magnetický obvod a izolační systém

- slouží k přenášení elektrické energie z jednoho obvodu do jiného pomocí vzájemné elektromagnetické indukce

- vzorec transformačního poměru - N2:N1.

N1 je cívka primární

N2 je cívka sekundární

- pokud je výsledek tohoto příkladu větší než 1=transformace nahoru

- pokud je menší než 1=transformace dolů

Příklad transformace nahoru:

N1=100

N2=3000

N2: N1=p

3000:100=30

Měření střídavého proudu a napětí

- proud - ampérmetr

- napětí - voltmetr

Rozvodná el. síť

Střídavý proud

- el. proud jehož směr se v čase mění

- Jednotka=1Hertz (Hz)

Comment Stream