גלישה בטוחה

כמה כללי בטיחות באינטרנט

לא לתת לאנשים שאתם לא מכירים פרטים אישים שלכם

לא לאשר אנשים שאתם לא מכירים בפייסבוק או בכל רשת חברתית אחרת

Comment Stream