pohádka o řepě očima fyzika

síla řepy ... Fř

Síla dědy ... Fd

síla babičky ... Fb

síla vnučky ... Fv

Síla Pejska ... Fp

Síla kočičky ... Fk

Síla mysky ... Fm

Fd + Fb + Fv + Fp + Fk + Fm > Fř