Salman Kahn

Salman Kahn - üks mees, üks arvuti ja 10 miljonit õpilast.

  • Kõik sai alguse õpiabi vajanud väikesest sugulasest. Ta õpetas oma nõbu interneti vahendusel ja seda tegevust saatis edu.
  • Kuna huvilisi tekkis rohkem pani ta 2006. aastal  õppematerjalid üles Youtube.
  • Järgmise sammuna moodustus õpikeskkond õpilastele Khan Acadamy, millele 2012 lisati õpilase ja õpetaja vaheline suhtluskeskkond.

Antud hetkel on Kahn'i Acadamy avatud KÕIGILE - õppijad igas vanuses, igalt poolt ja igas aines. Ole õpetaja, õpilane või lapsevanem.

SAMR MUDEL

SAMR mudel

ASENDAMINE - arvuti on kasutusel nii nagu õpikud enne arvuti tulekut.

LISANDUMINE - õpilane kasutab arvutit paberi ja pliiatsi asemel.

TÄIENDAMINE - õpitakse kasutades arvuti poolt pakutud võimalusi nt visualiseerimine, kiire algallikate leidmine jne.

UUTMINE - arvuti annab võimaluse luua ülesaindeid sellisel kujul, mis varem ei olnud võimalik nt. ühe valdkonna erinevate aspektide uurimine ning sellest järelduste tegemine.

Comment Stream