Fyzika

Práce, výkon, energie

V tomto blogu se vám pokusím shrnout jak vypočítat práci,výkon a energii. Je to poměrně jednoduché, když si zapamatujete pár vzorečků a dáte si to do správných jednotek.

Práce

Práce se dělí na :

  • mechanickou práci (síla musí působit po nějaké dráze, můžeme ji vypočítat)
  • manuální práci (síla nepůsobí po žádné dráze, nelze vypočítat)

Mechanická práce                

Značka : W

Jednotka práce : Joule (J)

Výpočet : W = F × s

F = síla - základní jednotka N (newton)

s  = dráha - základní jednotka m (metr)

Příklad  

Jak velká práce se vykoná zvednutím kladiva o hmotnosti 45 kg do výšky 1,6 m ?

m = 45 kg - převedeme si na sílu ( 10N/Kg)

F = 450N                                                  Výpočet : W = F x s

s = 1,6m                                                                    W = 450 x 1,6

                                                                                   W = 720 J

Odpověď : Práce byla 720 J.


Výkon

Výkon je poměrně jednoduché vypočítat pokud znáte správné jednotky

Značka : P

Jednotka : Watt (W)

Výpočet : P = m × g × s : t

m = hmotnost (kilogram)

g = gravitační konstanta (10N/Kg)

s = dráha (metr)

t = čas (sekudna)

Příklad : Závodník, který má hmotnost 60kg běžel sprint na 100 m a  měl čas 8s. Jak velký výkon měl závodník ?

m = 60kg                                          Výpočet : P = m × g × s : t

s = 100m                                                          P = 60 × 10 ×100 : 8

g = 10N/Kg                                                       P = 7500 W

t = 8s

Odpověď : Závodník měl výkon 7500 Wattů

Energie

Energie se dělí na :

  • polohovou(potenciální) energii (souvisí s polohou daného tělesa)
  • kinetickou( pohybovou) energií (souvisí s rychlostí tělesa)
  • obě energie se dají vypočítat

Polohová energie

Značka : Ep

Jednotka : J (Joule)

Vzoreček : Ep = m × g × h

m - hmotnost - (kilogram)

h - výška zavěšení tělesa - (metr)

g - gravitační konstanta (10N/Kg)

Příklad : Jakou polohovou energii má beranidlo o hmotnosti 500 kg ve výšce 0,5 m nad zaraženou  kulatinou ?

m = 500 kg                                          Výpočet : Ep = m × g × h

h = 0,5 m                                                             Ep = 500 × 10 × 0,5

g = 10N/Kg                                                           Ep  = 2500 J

Odpověď : Beranidlo má polohovou energii 2500 J

Kinetická energie

Značka : Ek

Jednotka : J (Joule)

Výpočet : Ek = 1/2 m × v2 (na druhou)

m - hmotnost (kg)

v - rychlost (km/h)

Příklad : Automobil má hmotnost 2 t  a jede rychlostí 50 km/h. Jaká je jeho pohybová energie

m = 2 t = 2000kg                                           Výpočet : Ek = 1/2 m × v2

v = 50 km/h                                                                      Ek = 1/2 2000 × 50(na druhou)

                                                                                           Ek = 2 500 000 J

Jeho pohybová energie je 2 500 000 J

Z tohohle jsem se naučil jak vypočítat výkon, práci a energii a myslím si že nejtěžší je určitě ta energie, protože tam je hodně těch vzorečků, ale práce a výkon není tak složitá. Když jsem se naučil vypočítat ty příklady,tak potom už to jde samo, stačí se to jen naučit a poté mě to i bavilo.

Naučili jste se z toho něco ? Přišlo vám to užitečné

Comment Stream