Karld Landstein

els grups sanguinis : al any 1901

El descubriment dels grups sanguinis gràcies a Karl Landestein

Va néixer el 14 de juny de 1868 a la ciutat de Viena, en aquells moments situada a l'Imperi austrohongarès però que avui dia és la capital d'Àustria. Va estudiar medicina a la Universitat de Viena, on es doctorà el 1891. L'any 1901 revolucionà el món mèdic amb el seu sistema modern de classificació dels grups sanguinis mitjançant la seva identificació per l'algutinació química de la sang. En reconeixement a Karl Landsteiner, metge austríac, premiat  amb el Premi Nobel en Medicina el 1930 per les seves importants aportacions en immunohematologia que van permetre establir els criteris de compatibilitat sanguínia entre els éssers humans permetent salvar una infinitat de vides.

Landsteiner va extreure sang als integrants del personal del seu laboratori, i va separar el sèrum dels glòbuls vermells. En barrejar cadascun dels sèrums amb cadascuna de les mostres de glòbuls vermells comprovar que en algunes d'aquestes barreges s'havien aglutinat els glòbuls mentre que en altres no s'observava aglutinació. En examinar el quadre de les reaccions obtingudes, Landsteiner va advertir que hi havia certa regularitat entre elles i que els glòbuls vermells podien ser aglutinats en tres disposicions diferents. En altres paraules, en aquesta experiència feta amb un nombre limitat de persones, podia classificar cada mostra de sang en una de les tres categories sanguínies o grups. (A, B, O.) Però Landsteiner creia que aquests grups podien ser més nombrosos, i aconsellar a Decastello ja Sturli que examinessin un nombre més gran d'individus per tractar de trobar altres. Efectivament, aquests dos investigadors van assenyalar el 1902 l'existència d'un altre grup més escàs que els anteriors. (Grup AB). Així es va completar el conjunt que avui coneixem amb el nom de sistema de grups ABO. "                                                                                  Sofía plazuelo             6èB

Un video sobre la seva carrera