Ενότητα:Γνωρίζω τον Υπολογιστή
Τάξη: Α'

Πηγή: Insafe (Ευρωπαϊκό δίκτυο συγχρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα Ασφαλέστερο Διαδίκτυο της ΕΕ)

Τίτλος: Παίζω και μαθαίνω: στο διαδίκτυο

Επιπλέον πληροφορίες: www.saferinternet.org