KROMĚŘÍŽ ZÁMEK A
ZAHRADY

zahrady a zámek

KROMĚŘÍŽ

zámek

Arcibiskupský zámek postavený ve slohu raného baroka a k němu přiléhající Podzámecká zahradaa Květná zahrada jsou jedny z nejvýznamnějších památek kroměřížě a celé Moravy V roce 1995 byl celý komplex zařazen mezi národní kulturní památky a v roce 1998 byl zapsán naListinu Kulturního a Přírodního dedictví UNESCO

KVĚTNÁ ZAHRADA

Kroměřížská Květná zahrada, známá též pod názvem Libosad, patří mezi nejvýznamnější zahradní díla v celosvětovém měřítku. Dnes je prakticky jediným představitelem takto komponovaného celku v Evropě. Její hlavní část byla vybudována podle projektu císařského architekta Giovanni Pietro Tencally mezi léty 1665–1675. Na jedné straně ještě připomíná pozdně renesanční italské zaalpské zahrady, na straně druhé však již otevírá cestu francouzskému barokně klasicistnímu typu (Versailles). Ani pozdější úpravy architektů zvučných jmen, Antona Archeho v 19. století a Pavla Janáka ve 20. století, jí nijak neubraly na originalitě a atmosféře doby svého vzniku.

Labyrinty zelených stěn spolu s 244 m dlouhou Kolonádou, dvěma historickými skleníky, centrálním pavilonem (Rotundou), květinovou a sochařskou výzdobou nabízí i dnes mnoho překvapujících a neopakovatelných zážitků.

MAPKA

VYDEO

Comment Stream