Látka a Těleso

těleso:

Těleso je osoba, zvíře, rostlina a věc, má určitý tvar, některá tělesa můžou mít jednoduchý tvar a jiná mají složitý tvar, fyzika prozkoumává tělesa, tělesa se skládaj z látek

Látka:

z látek se vyrábí a skládaj věci. dělí se na pevné, plynné, kapalné.

Každá látka má určité vlastnosti :

vzhled

barvu

zápach

skupenství

rozpustnost

hustotu

vodivost

pH

magnetické vlastnosti

změny při zahřívání

Comment Stream