Aristoteles ze Stageiry
(384-322) př.n.l.

-byl filosof vrcholného období řecké filosofie

-nejvýznamnější žák Platónův a vychovatel Alexandra Makedonského

-Aristotelův otec Nikomachos byl osobním lékařem Makedonského krále Filipa II.

-Po Filipově smrti se Aristotelés vrátil zpět do Athén, kde se plně věnoval vědě a kde roku 335 př.n.l. založil vlastní filosofickou školu zvanou Lykeion.

Jeho známá rýmovačka:         Je to docent

                                                       na sto procent

                                                       úplně všech věd.

                                                       Nepromalnil svoje léta,

                                                        učenost celého světa

                                                        přežvýkal a sněd.

                                                      

                                                         V jeho knihách nejsou chyby

                                                          -Jenom moudrost mu v nich chybí!

Comment Stream