חיכךחיכףןטכךטכםפכטיךףןטכפםןךיכ

.החופש הגדול מתקרב  השבתון נגמר

Comment Stream