POHYB

Lucie Linda Vojáčková

Většina z vás si myslí, že se dočtou CO JE POHYB z různých internetových stran NE mýlíte se !!! To je čistě můj názor :)

Co je to vlastně POHYB ??? :O

Pohyb je všude kolem nás ... Pohyb je relativní to znamená, že různí pozorovatelé mohou vnímat pohyb stejné věci jinak. O relativní skutečnosti se nedá říct, který pohled je ten jediný správný. Správné jsou totiž všechny.

ZNÁZORŇUJÍ HO TŘI VELIČINY -

VELIČINA            OZNAČENÍ                  ZÁKLADNÍ JEDNOTKA

rychlost                       v                                  metr za sekundu

čas                                t                                   sekunda

dráha                           s                                    metr    

POHYB ROZEZNÁVÁME

rovnoměrný (rychlost se nemění)

nerovnoměrný

                                                                          

                                                          DĚLÍ SE NA

přímočarý                                          křivočarý                                                             kruhový

VÝPOČET RYCHLOSTI :  v = s : t

VÝPOČET DRÁHY : s = v . t

VÝPOČET ČASU : t = s : t

nezkopírované !!! :) tak ahoj