Drake's Best Video Shoot Ever.

RG @champagnepapi: Ayyyyye @nickiminaj way way wayyyyyy up. Def the best