Drake's Best Video Shoot Ever.

RG @champagnepapi: Ayyyyye @nickiminaj way way wayyyyyy up. Def the best

Comment Stream

3 years ago
0
3 years ago
0
3 years ago
1
3 years ago
1
3 years ago
0

That is so cool I love it.