Nilai Kecekalan

Jika kamu watak dalam video tersebut,adakah kamu akan menunjukkan nilai yang sama?Mengapa?

Jika sayalah watak dalam video ini ,saya akan bersifat demikian kerana walaupun watak dalam video ini tidak sempurna,dia melalui cabaran kehidupannya dengan fikiran yang positif.

Mengapakah nilai cekal penting dalam kehidupan?

Nilai cekal penting dalam kehidupan kerana kita akan melalui pelbagai cabaran dalam kehidupan seharian kita dan kita harus melalui cabaran ini dengan penuh kesabaran keran kehidupan yang kita ada inisebenarnya boleh membawa situasi yang kita tidak boleh dijangka.

Berikan dua situasi yang memerlukan kamu bersifat cekal.Berikan penjelasan yang terang berkenaanya.

Pertama,apabila kita mempunyai kelemahan dalam mata pelajaran seperti Sains,Matematik dan sebagainya.Kita haruslah berusaha untuk memperbaiki cara belajar kita dengan berlatih menggunakan contoh-contoh dari buku-buku sekolah kita sebagai langkah pertama untuk ke tahap kejayaan dalam masa hadapan.

Kedua,apabila kita melalui cabaran yang menguji nilai ketabahan kita.Kita haruslah merancang dahulu sebelum membuat cabaran tersebut kerana jika kita tersilap langkah,kita akan merasakan perasaan yang tidak menggalakan ita untuk mealui cabaran ini kerana kita mungkin tidak sesuai dengan cabaran tersebut.

Jelaskan bagaimana video tersebut mengajar kamu nilai kecekalan.

Video ini dapat mengajar saya nilai kecekalan dengan bersikap positif dan membuktikan bahawa kita harus bersedia dengan cabaran yang kita lalui dalam kehidupan harian kitakerana kita tidak tahu apa yang akan berlaku kepada kita di masa hadapan.