Kecekalan

Jelaskan bagaimana video tersebut mengajar kamu nilai kecekalan .

video ini memberitahu kisah-kisah orang yang ada nilai kecekalan dan bagaimana mereka gagal tapi mereka diri balik dan cuba lagi dan lagi sampai mereka berjaya.

Jika kamu watak dalam video tersebut,apakah kamu akan menunjukkan nilai yang sama? Mengapa?

saya akan menunjukkan nilai yang sama kerana nilai ini adalah salah satu nilai yang penting dalam hidup jikalau seseorang hendak pergi jauh dalam hidup.

Mengapahkah nilai cekal penting dalam hidup?

Nilai ini bolh tolong kita dalam semua aspek kehidupan jikalau kita gagal dalam peperiksaan dan kita ada nat untuk bangun balik dan buat lebih baik dalam peperiksaan kemuian kita pasti untuk berjaya sama juga dengan lari dan lain-lain.

Berikan dua situasi yang memerlukan kamu bersifat cekal.Berikan penjelasan yang terang berkenaanya.

1:apabilah kita sudah gagal tetapi kita berkerja lebih keras lagi untuk lulus dalam peperiksaan.

2:apabila kita sedang berlumba dalam perlarian kita berasa sakit tapi kita masih sambug lari itu menunjukkan nilai cekal.