-Jelaskan bagaimana gambar ini mengajar nila hormat?

Gambar ini menunjukkan seorang pemain bola sepak yang sedang mencium dahi seorang budak yang lumpuh.Saya rasa budak itu ialah seorang peminat bagi pemain bola sepak itu.Dengan menghampiri peminatnya yang lumpuh itu,ia menunjukkan bahawa pemain bola sepak itu hormat kepada semua peminatnya tidak kira peminatnya cacat atau pun tidak.

-Adakah kamu akan menunjukkan nilai yang sama?Mengapa?

Saya tentu akan menunjukkan nilai yang sama kerana sama ada cacat atau tidak,manusia tetap manusia dan tiada sesiapa yang begitu sempurna.

-Mengapakah nilai hormat penting dalam kehidupan?

Ia kerana,tanpa nilai hormat,kita tidak boleh hidup dengan aman kerana,semua orang akan besikap biadap antara satu sama lain.

-Berikan 1 situasi yang memerlukan kamu bersifat hormat

Satu situasinya ialah apabila bersama dengan ibu bapa.Saya harus menghormati mereka kerana merekalah yang membesarkan saya dan mereka juga berpengalaman.Saya juga harus menghormati mereka kerana mereka lagi tua dari saya.

Comment Stream

3 years ago
0
3 years ago
0

psst. saya hampair gambar awak. ya, gambar awak sesuai dengan nilai hormat saya juga boleh pelajari nilai kasih sayang dari gambar awak itu.

3 years ago
0

hampir ambil*

3 years ago
0

kk