Leerdoelen Nils 2014/2015


Hieronder staan mijn leerdoelen voor het schooljaar 2014 en 2015. Ik hoop dat ik na dit school jaar deze leerdoelen heb bereikt.


Begrijpen hoe Media gemaakt worden:

Nils, herkent na dit schooljaar veelgebruikte standaardtechnieken van photoshop. Hij begrijpt hoe mediaproducenten deze technieken inzetten om hun doelstellingen te realiseren zoals het aantrekken van de aandacht, en hij gebruikt deze kennis om mediaboodschappen kritisch te evalueren. Dit zal hij doen door komende maand veel technieken te observeren en verbanden te leggen tussen technieken en doelen van verschillende mediaproducenten.

Zien hoe media de werkelijkheid kleuren:
Nils, herkent na dit schooljaar wanneer een mediaboodschap gekleurd is door politieke, ideologische of levensbeschouwelijke overtuigingen. Dit zal hij gaan doen door de komende maand verschillende mediaboodschappen te observeren en verbanden te leggen om er achter te komen in welke vorm de boodschap is gekleurd.

Apparaten, software en toepassingen gebruiken:
Nils, Volgt komende maand de technologische ontwikkelingen op de voet en probeert de nieuwste technologieën uit. Hij onderscheidt daarbij zinvolle toepassingen van commerciële hypes. Maakt zich nieuwe toepassingen eigen, tweakt deze naar behoefte, en integreert ze binnen een persoonlijk mediasysteem. Creëert met deze toepassingen hoogwaardige content en zet deze in om te communiceren en doelen te realiseren.

Nils woont in Zandvoort en volgt op het Mediacollege in Amsterdam de opleiding media management. Hij is erg enthousiast en leergierig en hoopt bovenstaande leerdoelen zo snel mogelijk te bereiken. Nils is een groot fan van Apple (Macbook, iPhone) deze technologie volgt hij dan ook op de voet.

Bij het realiseren van bovenstaande leerdoelen is de 'Smart' techniek gebruikt zoals hieronder staat aangegeven
SMART:
- Specifiek
- Meetbaar
- Acceptabel
- Realistisch
- Tijdgebonden