Nitrianský kraj

Rozloha: 6 343,4 km²
Počet obyvateľov (2013) : 716 560
Hustota osídlenia: 112,9 obyv./km²
Počet okresov: 7 (Topoľčany, Zlaté Moravce, Nitra, Šaľa, Levice, Nové Zámky, Komárno)
Krajské mesto: Nitra

Nitriansky kraj sa rozprestiera v juhozápadnej časti Slovenska a je hraničným krajom s Maďarskou republikou. Vnútroštátne hraničí s Trnavským, Trenčianskym a Banskobystrickým krajom.
Leží na juhu krajiny, v oblasti medzi riekami Váh a Ipeľ. Väčšina jeho územia spadá do Podunajskej nížiny, len severná a severovýchodná časť jeho územia je hornatá- Považský Inovec, Tríbeč, Štiavnické pohorie.
Krajom preteká najväčšia slovenská rieka Váh, ktorá pri Komárne ústi do Dunaja, ďalej ním z najväčších slovenských riek pretekajú rieka Hron, ktorá ústi do Dunaja pri Štúrove a rieka Nitra.

Významným priemyselným odvetvím v kraji je chemický priemysel, podnik v Šali sa zameriava na výrobu hnojív a iných chemických výrobkov.
V Nitre sa vyrábajú plastové výrobky aj elektronické zariadenia a stroje.
V Hurbanove má tradíciu výroba piva, v Topoľčanoch výroba nábytku. Pre Komárno je typický okrem obuvníckeho priemyslu aj strojársky priemysel (výroba lodí). Isté priemyselné oživenie prinášajú moderné priemyselné parky v Nitre a Leviciach. Na území kraja sa nachádza jadrová elektráreň v Mochovciach a vodná elektráreň Kráľová.

Doprava v kraji je dobre rozvinutá, aj keď krajské mesto leží mimo hlavných železničných tratí. Územím kraja prechádza významná medzinárodná železničná trať s dôležitými uzlami Nové Zámky a Štúrovo. Rýchlostná cesta R1 spája Trnavu (Bratislavu) s Pohroním. Na Dunaji je významný prístav v Komárne.

Nitra je významným kultúrnohistorickým centrom nielen regiónu, ale aj celého Slovenska. Okrem Nitrianskeho hradu záujem turistov vzbudzuje aj samotné centrum Nitry, ktoré bolo vyhlásené za mestskú pamiatkovú rezerváciu.
Významnými kultúrnymi pamiatkami sú zrúcaniny hradov Gýmeš v Jelenci alebo Topoľčiansky hrad. Vzácny je aj románsky kostolík v Dražovciach.

Comment Stream