משואה לתקומה

?מה הקשר בין השואה ליום העצמאות

שׁוֹאָה היא מילה שמקורהּ בעברית המקראית, ובה משמעותה חורבן, כיליון. במחצית השנייה של המאה העשרים נוצקה משמעות מיוחדת למילה המיודעת "השואה" – השמדתם השיטתית של כשישה מיליון יהודים במהלך מלחמת העולם השנייה

- תְּקוּמָה

בניה מחדש; התחדשות; תחייה; שיקום


."משימה - לאחר התבוננות בסרטון וקריאת ההגדרות. כתוב הסבר למושג "משואה לתקומה

Comment Stream