Částice

Malé částečky látek:

-Atomy: -Obal -v obalu se nacházejí Elektrony mají záporný elekt. náboj

               -Jádro - V jádru se nacházejí Protony nají kladný elek. náboj a Neutrony nemají náboj

-Ionty -Kladný -Záporný

-Prvek je složený z atomu jedné látky

-Sloučenina je složena z atomu více prvků

Některé částice se pohybují:

- Brownův pohyb - pyl Hodíte do vody a on se začne nesmyslně pohybovat

- Difúze - Pronikaní částic látky do vody (Př. čaj, sirup atd.)

Síly  mezi částicemi:

- Některé nám pomáhají - Když píšeme s fixou na tabuli

- Některé škodí - Když se pobarvíme

Děkuji za kouknutí mějte se fanfárově


Napsal Filip Šmehýl 6.B.

Comment Stream