Road Trip

BY: Cody Kral

Brecksville OH to Austin TX (Barton Spring Pool)
Austin TX to Miami FL(Disney World)
Miami FL to Atlanta GA(World ofCoca Cola)
Atlanta GA to New York NY(Empire State Buliding)
New York NY to Brecksville OH(Lake Ontario)

Comment Stream