De invloed van diep leren op de leerresultaten (Reason, 2010).
De diepe verwerking van leerstof.

Het is een essentieel streven geworden van opvoeders om manieren te vinden waardoor leerlingen gestimuleerd worden voor een diepere verwerking van de leerstof. Volgens opvoeders is het belangrijk dat de leerling betrokken is bij de leerstof wat zal leiden tot een diepe verwerking. In het onderzoek van Robert D. Reason wordt onderzocht of het organiseren van betrokkenheid bij de lesstof ook van positieve invloed is op de leerresultaten.

Diep leren
Volgens Entwistle (2000) zijn de leerlingen tijdens diep leren actief aan het leren, daarbij hoort onder andere relaties leggen/opzoek naar verbanden, kritisch denken en het onderzoeken van de leerstof. Klopt het wel wat ze beweren? Dit zorgt voor de ontwikkeling van eigen begrip van leerlingen.

De positieve invloed van diep leren
Diep leren heeft een positieve invloed op de leerresultaten van de leerlingen, het bevordert het kritisch denken van de kinderen. De betrokkenheid van de kinderen in combinatie met het kritisch denken zal de leerresultaten positief beïnvloeden. Aan diep leren zitten wel bepaalde voorwaarden, onder andere is de context belangrijk, de betekenis voor de kinderen, het moet doelgericht zijn en de leerling uitdagen kritisch te denken. Daarnaast blijkt uit dit onderzoek dat de leerling betrokken moest zijn bij de leerstof.

Comment Stream