Jelaskan bagaimana gambar ini mengajar nilai tanggung jawab?

Gambar ini menunjukan kita adalah tanggung jawab untuk apa yang kita lakukan di bumi kerana untuk setiap perbuatan positif kita lakukan di sini, ia boleh memberi kesan positif ke bumi.

Adakah kamu akan menunjukkan nilai sama? Mengapa?

Ya kerana setiap perbuatan boleh ada kesan kepada bukan sahaja anda, tetapi kepada orang di sekeliling kita. Jadi kita mesti fikir sebelum kita buat.

Mengapakah nilai tanggungjawab penting dalam kehidupan?

Kerana jika semua orang tidak bertanggungjawab, kita tidak fikir untuk perbuatannya dan kesan dan kita tidak boleh belajar dari perbuatannya.  

Berikan 1 situasi yang memerlukan kamu bersifat tanggungjawab.

Sebelum kita nak melakukan perbuatanya, kita mesti fikir dulu, apa kesan perbuatan ini akan beri kepada kita dan adakah kesannya positif atau nagatif.

Comment Stream

2 years ago
0
2 years ago
0

saya rasa gambar yang dipilih itu sesuai dengan nilainya.Nilai daya tahan boleh dipelajari daripada gambar tersebut