Zvuk

Některé zvuky jsou příjemné jako třeba hudba ale některé naopak jsou nepříjemné jako jsou zvuky padajícího kamení nebo hromů při bouřce atd..

Abychom slyšeli nějaký zvuk tak  musí existovat nějaký zdroj, přijímač a prostředí

Zvuk se ze zdroje šíří všemi směry

formou zřeďování a zhušťování molekul vzduchu

Tím tvoří tedy zvukové vlny

Hlas vzniká díky  hlasivkám

Proudem vzduchu z plic se hlasivky rozkmitaji a můžeme mluvit

Podle kmitání vidáme jiný zvuk

Hluk býva pro nás nepříjemný  vznika pri nepravidelnem chveni zdroje

Ton pro nás je příjemný a vznika díky pravidelnemu chveni zdroje

Frekvence můžeme slyšet od  16hz do 20000hz

Méne nez 16hz infrazvuk neslyšíme

16hz do 20khz slysitelny zvuk

20khz jedná se o ultrazvuk

Comment Stream