Energie, Výkon, Práce

Energie

Energie potřebuje Palivo = Jídlo, Benzín, Nafta atd..

Tíhová potenciální Energie (Polohová) souvisí s polohou daného tělesa
Výpočet  Ep= m*h*g

Znaménka E= Energie Ep= Potenciální Energie m= hmotnost h= výška g= Newtny

Kinetická Energie (pohybová) souvisí s pohybem rychlostí či pohybu tělesa

příklad

Energie před jízdou výška = 1.m , rychlost 0m/h

Energie během jízdy výška = klesá rychlost = zvyšuje

Energie na konci jízdy výška= nulová , rychlost= největší

Toť vše z Energie Příklady na trénink atd. si můžete najít online.

Výkon

Jednotka výkonu= W

Výkon vyjadřuje množství práce vykonané za jednotku času.

  je základní výpočet práce (Pokročilý zde

Práce

Práce se koná při pohnutím předmětu po ose jehož dráhy což znamená že práci konáte když pohnete s určeným tělesem po určené dráze například Zvednete 5 kilovou činku do výšky 1 metru. A hnedka tu je příklad!

Značky
F= Tíha

ds= Dráha

dW= Vykonaná práce

Příklad z výkladu:

F= 5 Kg

ds= 1m

P=X?dW (W)

Comment Stream

3 years ago
0