Marie Terezie

Kateřina Řeháčková

- česká a uherská královna

druhá a poslední žena v čele českého státu

- narození: 13.května 1717

- úmrtí: 17.listopadu 1780 (nemoc plic)

- na trůn usedla ve 23 letech

- vládna dlouhých 40 let

- nejstarší dcera Karla IV.

DĚTSTVÍ

- vychovávali ji jezuité

- v sedmi letech tančila v opeře

- 1728- dostala novou vychovatelku- velmi si ji oblíbila- po smrti ji nechala uložit do rodinné císařské hrobky

LÉTA VLÁDY

- ze začátku problémy s vládnutím

- manžel: František Štěpán

- porodila 16 dětí

- zavedla reformy např. : - zavedla povinnou školní docházku (od 6 do 12 let)

                                - zakázala mučení u soudu

                                - zmírnila robotu na 3 dny v týdnu

                                - zavedla daně i pro šlechtu atd.

ZDROJE:

http://pancelcino.webnode.cz/vla-dejepis/marie-ter...

http://dejiny.ceskatelevize.cz/208552116230079/

http://zenyvhistorii.blog.cz/0709/zivotopis-marie-...

http://cs.wikipedia.org/wiki/Marie_Terezie

https://www.google.cz/search?hl=cs&site=imghp&tbm=...

Comment Stream