Almabtrieb
Alpské oblasti Rakúska, Nemecka a Švajčiarska

Zháňanie dobytka z horských pastvín do doliny

Prvá písomná zmienka tohto sviatku sa datuje približne od polovice 18. storočia (okolo roku 1746) a tieto roky sú pokladané za obdobie vzniku sviatku Almabtrieb.

Termín tohto sviatku je tradične určovaný podľa počasia – podľa ukončenia teplých letných dní a tým ukončenia aj rastu trávy na lúkach pri salašoch. Na začiatku leta okolo Turíc vyháňajú pastieri a valasi dobytok na horské pasienky, a zvyčajne v polovici septembra sa dobytok opäť zaháňa do údolí. Tento obrad, predovšetkým zháňanie dobytka z pastvín, je sprevádzaný slávnostným ceremoniálom.

Na čele sprievodu ide Kranzkuh, ktorý je akoby hlavným pastierom dobytka a sprievod vedie.

Kravám sa nasadia ozdobné čelenky z drienok (alpských ruží), kosodreviny alebo z bodliaka, či hodvábnych kvetov.

Často sa ako sprievodné podujatia konajú rôzne jarmoky, ktoré sa zasa spájajú s oslavou hodov v jednotlivých lokalitách. Tento sviatok je veľmi obľúbený a vyhľadávaný ako zo strany domácich obyvateľov, tak aj zo strany turistov a posledných rokoch nadobúda viac než nadregionálny charakter.