Flipping the classroom

Hieronder vind je geflipt materiaal, onder elkaar: tekst, beeld en geluid.

Bekijk minstens één filmpje, of de infographic, of het tekstfragment.

Tekst

Flipping the Classroom is een concept van het onderwijs waarbij je klassikale ‘kennisoverdracht’ en het individuele huiswerk omdraait. Door de klassikale instructies te vervangen door video’s en eventuele andere vormen kunnen leerlingen de kennis hierdoor buiten de schoolmuren en de reguliere lessen tot zich nemen.

Voordelen van Flipping the Classroom
Het grootste voordeel van het gebruik van online leren is dat leerlingen zelf de controle hebben over het tempo en de frequentie waarop de lesinhoud aangeboden wordt. Flipping the Classroom draagt hierdoor bij aan het gedifferentieerd onderwijs. De leerlingen zijn zelf in staat om delen die zij niet begrijpen, of die verdere versterking nodig hebben, zo vaak als ze willen te herhalen. Het stimuleert ook om onderdelen waarin zij interesses hebben vaker te bekijken.

Flipping the Classroom maakt het mogelijk om meer tijd te hebben voor het persoonlijk beantwoorden van vragen, individuele aandacht, verdieping en activerende didactiek. Verder maakt het mogelijk meer interactie te hebben in de klas.

Bovendien kunnen de gemaakte video’s volgend schooljaar wederom worden ingezet.

De veranderende rol van de leraarFlipping the Classroom vraagt van de leraar meer een begeleider te zijn dan een instructeur. Wil je bewuster aan de slag met kerntaak Pedagogisch-didactisch handelen en de rol van ict hierbij? Het kan dan zeer de moeite waard zijn om met TPACK aan de slag te gaan. TPACK staat voor ‘Technological Pedagogical Content Knowledge’: de kennis en vaardigheden die je moet hebben om ict op een goede manier in je lessen te integreren. De benadering kan als uitgangspunt worden genomen om de veranderende rol van de leraar te beschrijven.

Hoe flip je een les?Een geflipte les volgens het Gerstein (2011) model. De bovenste helft van de cirkel vertegenwoordigt de activiteiten die gezamenlijk plaatsvinden. De inhoud en de verwerking van de lessen vindt zelfstandig plaats.

Fase 1: gezamenlijke activiteitLeerlingen worden betrokken bij het onderwerp middels een experiment, game of een andere hands-on activiteit. Het doel van deze activiteit is het wekken van interesse in het onderwerp. Denk hierbij bijvoorbeeld aan scheikundige experimenten.

Fase 2: zelfstandig met de inhoud aan de slagIn deze fase gaan de leerlingen zelfstandig aan de slag met de concepten die zij tijdens het experiment hebben ervaren. Zo kunnen ze kijken wat experts te zeggen hebben op het betreffende gebied, achterliggende theorie tot zich nemen middels video’s of podcast-lessen. In dit onderdeel is het ook van belang om verwerkingsvragen over deze inhoud aan te bieden.

Fase 3: verwerking van inhoudIn de derde fase vindt de verwerking plaats van de inhoud die in fase 1 en 2 zijn aangeboden. Middels geschreven of misschien wel zelf gefilmde of opgenomen verwerkingsopdrachten wordt betekenis gegeven aan de inhoud van de leerstof. Een blog, door de leerling gemaakte podcast of film zijn voorbeelden van verwerkingsvormen die passen bij deze fase.

Fase 4: presentatie resultaat Tijdens de laatste fase presenteren de leerlingen wat ze geleerd hebben en passen ze de kennis toe op een manier die voor hen zinvol is.

bron: http://www.leraar24.nl/dossier/5352/hoofddossier-flipping-the-classroom

Infographic

Bron: http://www.coolinfographics.com/blog/2011/9/13/the-flipped-classroom-infographic.html

Film 1

Bron: Youtube

Film 2

Bron: Youtube