נוטרייה

מינים פולשים

נוטרייה היא מין של מכרסמים בגודל של כלב בינוני הנמצאים באזורי גידול מימיים מתוקים. הנוטרייה נחשבת כיום למין פולש, שפוגע בדגה ובחקלאית. סביבות המחיה של הנוטרייה הן בחופים נבחרים, מקורות מים ואגמון החולה.

Comment Stream