למקומות היכון ...

בדיוק בעוד שבוע מתחילים!

תלמידים יקרים! בעוד שבוע בדיוק, בשעה 8:30 מחכים לכם בביה"ס אורט פסגות!

Comment Stream