Fyzika 8. ročník

práce, výkon a energie

  Máte problém s fyzikou? Nechápete ji, ale pořád vám zaleží na dobré známce? V tomto blogu vám s tím mohu pomoct. Po pravdě fyziku máme v pátek a velmi často mi to vychází tak, že zrovna v pátek ve škole nejsem a na rozebíranou látku v tom případě také ne. Ale k tomu abych měla dobrou známku mi stačí pár vzorečků, (které tu napíšu) a trochu logického myšlení.

V testu vám učitel vždy napíše co máte počítat, ale když zapojíte trochu mozek, dojde vám to.  Takže tady máte pomůcku k dobré známce :

  Práce

Značí se W

Jeho jednotka je Joule (J)

A teď to nejzákladnější - Vzoreček : W = F.s

F je síla (jednotka Newton - N)

s je dráha (jednotka metr - m)

Výkon

Značka je P

Jednotka Watt (W)

a zase vzoreček : P= W:t

W už známe, je to práce

t je čas

Energie

Značí se E

Jednotka znovu Joule (J)

Jenže jsou dva typy Energie!

1. Kinetická (pohybová) energie

u té je značka Ek

a vzoreček : Ek= 1/2 m . v^2  (v na druhou)

v je rychlost

2. Polohová energie

Značí se Ep

její vzoreček : Ep= m.g.h

m je hmostnost (kg)

g je gravitační konstanta (10 N/kg)

h je výška (m)

Doufám, že jsem vám pomohla!

Zvládáte fyziku dobře nebo ji nechápete jako já a získáváte dobré známky jen z referátů a testů, kde jsou jenom pár vzorečků?