Meriham en Priscilla

Persoonlijke gegevens
Hoe oud ben je?
Wat is uw naam?
In welke plaatsen heeft u gewoond?
Hoe vaak bent u verhuisd?
Wat vind u het leukst aan uw kinderen?


Gezondheid en diagnose
Wat voor ziektes heeft u gehad?
Hoe vaak bent u opgenomen in het ziekenhuis?
Heeft u medicijnen?
Welke medicijnen gebruikt u?
Hoe vaak per week voelt u zich ziek?


Voeding en stofwisseling
Van welk soort eten houdt u?
Welke soorten eten lust u niet?
Hoe vaak eet u op een dag?
Wat eet u tussendoor?


Het uitscheidingspatroon
Wat voor ontlasting heeft u?
Hoe vaak heeft u medicijnen gekregen voor de uitscheiding?
Hoe vaak urineert u op een dag?
Hoe vaak heeft u ontlasting in de week?
Heeft u vaak last bij de uitscheiding?


Het activiteitenpatroon
Wat zijn uw hobby’s?
Wat doet u graag in uw vrije tijd?
Wat deed u vroeger altijd graag?
Bij welke activiteiten vind u dat u ondersteunt moet worden?


Het slaap- en rustpatroon
Hoeveel uur per dag slaapt u?
Wat is reden waarom u slecht slaapt?
Welke hulpmiddelen heeft u gebruikt om beter in slaap te komen?
Wat zijn de redenen waarom u vaak wakker word ‘s nachts?

Het geheugen- en waarnemingspatroon
Wat voor problemen heeft u met uw geheugen?
Wat voor medicijnen heeft u daarvoor gebruikt?
Hoe gaat u om met uw geheugenstoornis?


Het zelfbelevingspatroon
Hoe ziet u zichzelf?
Hoe ziet u het leven voor u?
Wat bent u voor een persoon?


Het rollen- en relatiepatroon
Hoe is uw relatie?
Wat zou u anders hebben gedaan in uw relatie met uw man?
Wat is de relatie met uw familie?


Het waarden- en levensovertuigingenpatroon
Wat verstaat u onder respectvol?
Hoe staat u in het leven?
Wat zijn uw waarden?
Heeft u een religie?
Wat doet u allemaal voor uw religie?

Comment Stream