תוכנית "דוסו" כמקדמת רווחה נפשית ורגשית

דוסו DUSO - Developing Understanding of Self and Others

דוסו - " פיתוח הבנת ה"אני" והזולת" היא תוכנית פעילויות התפתחותית אשר פותחה בארצות הברית על ידי דר' ד. דינקמאייר האב והבן; ותורגמה על ידי צוות יועצות חינוכיות מטעם השירות הפסיכולוגי הייעוצי של משרד החינוך

התכנית מורכבת משלושה חלקים: "הכרת האני", "הכרת הזולת" ו"תהליך קבלת החלטות", והיא מיועדת לילדים בגילאי הגן ובכיתות היסוד בבתי הספר

דמותו של דוסו הדולפין המשמש כמנחה, מהווה עבור הילדים מודל להזדהות ומקור לעידוד. יחד עם דמויות נוספות דוסו מדגים אפשרויות מגוונות לתהליכי פתרון בעיות

החיפוש האקטיבי אחר אופציות נוספות לפתרון בעיות הוא מוטיב דומיננטי בתכנית. דוסו לעולם לא יאמר איך להתנהג או כיצד להגיב במצבים כאלה ואחרים, אולם הוא יספר על מצבים דומים שאירעו למי מחבריו או יפנה את הזרקור אל עבר האלטרנטיבות הקיימות

לא במקרה נבחר לתפקיד זה דולפין שכן, לדולפין מיוחסות תכונות אופי נעימות, אינטליגנציה גבוה ושקט פנימי אותו יוצר ה"חיוך" שנדמה לנו כי מצוי על פניו תמיד

כבר בתחילת התכנית דוסו מפגיש את הילדים עם חבריו, שיחד הקימו את "חבורת פותרי הבעיות בים". חברים בחבורה בעלי חיים שונים, כשלכל אחד מהם יש כלל, אותו הוא תורם לחבורה. כללים אלה מהווים בסיס לניהול דיון ושיחה. במקרים רבים הילדים שמחים לאמץ את הכללים הללו, שהופכים לחלק מכללי המשחק

חבורת פותרי הבעיות מהווה מודל התנהגותי חיובי ואופטימי, המתמקד בפיתוח ההבעה הרגשית ובהקניית כלים לפתרון בעיות

מאחר ותכנית דוסו מבוססת על החוויה הרגשית, היא לוקחת את הילדים אל עבר מחוזות הדמיון ומעוררת את סקרנותם ואת המוטיבציה שבהם לבחון את החוויה האנושית. התנהגות חברתית ורגשית

התוכנית שמה דגש על התחום הרגשי כמקדם את ההתפתחות הקוגניטיבית. לפיתוח הבנת עצמית והבנת הזולת חשיבות מרכזית בתהליך החינוך. היכולת להבין את עצמך ואת הזולת היא חלק חיוני בתכנית הלימודים של בית הספר היסודי. לרגשות המתלוות ללמידה יש השפעה משמעותית על הישגי הלמידה של הילדים

מחקרים העלו שלרגשות המתלווים ללמידה יש השפעה משמעותית על הישגי הלמידה של הילדים

כאשר יש לילדים רגשות חיוביים, הם מגלים מוטיבציה גבוהה יותר ומעורבות וישנו סיכוי להגיע להישגים גבוהים בעקבות כך. מצד שני, אם הרגשות שליליים, המוטיבציה תהיה נמוכה והסיכויים להישגים גבוהים יהיו נמוכים

להלן דוסו מציג את חברי הקבוצה

התמנון שמאלי الأخطبوطالشمالي: הרם את ידך להצביע - כל אחד מדבר בתורו

שמע-נא צב السامعالمتحرك: הקשב היטב כך שאחרים יקשיבו גם לך

הצדפה קלריסה كلاريسا : אל תסתגר! הרעיונות שלך חשובים גם כן

דג החרב – سمكةالسياف : דבר לעניין- דבר בעניין אחד

חשבו יחד – טובים כמה ראשים מן האחד

דוסו הדולפין ממשיך לשוחח עם הילדים

אנחנו קבוצת פותרי הבעיות בים גילינו שכאשר אנחנו מדברים על נושא מסוים, חשוב לחשוב ביחד כדי למצוא את התשובה הטובה ביותר. כאשר אנחנו נפגשים, עם כל חילוקי הדעות, אנחנו לא רבים ולא לועגים לאף אחד. אנחנו נפגשים כדי למצוא תשובות. חמשת הכללים עוזרים לנו. הם יכולים לעזור גם לכם

באמצעות פעילויות שונות: סיפורים, דמיון מודרך, משחק, הכרת מקצועות, פיתוח לשון ואמנות, מגיעים הילדים להכרה ביכולתם, ליחס חיובי לעצמם ולאמונה בכוחם

מן המיומנויות המועלים דרך סיפורי דוסו

פיתוח הדימוי העצמי, מודעות לרגשות, התמודדות עם דחייה, קבלת אחריות

פיתוח הבנת הזולת, להכיר ולקבל שונות, לזהות יכולות והעדפות של האחר

פיתוח יכולת שיתוף פעולה בקבוצה, ליזום חברות, הבנת הצורך בכללים ובהסכמים, התמודדות עם לחץ קבוצתי, פתרון בעיות וקבלת החלטותמתי ואיך להעזר ולעזור, הבחנה בעדיפויות, היכולת לבחור

התפתחות העצמאותליזום פעולות עצמאיות, תכנון מראש

פתרון עימותים וקונפליקטים: פתרונות לעימותים, תפקיד היחיד בהסלמת או בצמצום עימותים


ערכה: ג'ומאן דור-נסיר جمانالدر-نصير

יועצת חינוכית לגיל הרך

מדריכת א.ח.מ גנים, מחוז צפון